2018-01-24 13:42:15

MEĐUŠKOLSKA VJERONAUČNA OLIMPIJADA

Dana 19. siječnja 2018.  u našoj se školi pisao kvalifikacijski ispit za Međuškolsku vjeronaučnu olimpijada. Sudjelovali   su učenici  od 6. razreda  do  8. razreda: Petra Primorac, Antonio  Pandurić,  Jakov Prebanić, Sandra Francišković, Svjetlana Cvrk, Domagoj Rišanek, Stjepan Heged, Romana Đurićić, Andrija  Krnjić, Lana Tutić, Marko Milošević i Iva Komljenović.

Voditelji su bili  učiteljica Helena Marijan i učitelj Tomislav Anžlovar.

  Iva Komljenović , 7. r.


Osnovna škola Mate Lovraka Veliki Grđevac